cr

Релігійні та громадські організації-підписанти Хартії мусульман України офіційно 11.12.2017 підписали Соціальну концепцію

З ім’ям Аллаха Всемилостивого і Милостивого!
Місією ДУМ АРК є “розвиток мусульманської громади, просування міжконфесійного та міжрелігійного діалогу, зростання громадянської активності та сприяння кращому розумінню Ісламу”. І підписання Соціальної концепції мусульман України абсолютною більшістю мусульманських духовних управлінь, громадських і релігійних організацій сьогодні – це ще один крок до реалізації цієї місії.
Широкий спектр порушених тем в цьому документі свідчить про досконалість ісламу, який регулює абсолютно всі життєві сфери – віровчення, ісламське право, мораль, інститут сім’ї (в т. ч. шлюб, виховання дітей), ставлення до праці, науку, освіту, економіку ( в т. ч. банкінг, приватну власність), політику, медицину, природу і навколишнє середовище, проповідницьку діяльність (в т.ч. етику проповідників, міжрелігійний діалог). Я перерахував дуже коротко лише основні розділи документу. У підрозділах же підкреслюється гнучкість, збалансованість ісламу, зокрема, коли мова йде про пошук балансу, дотримування золотої середини в тому чи іншому питанні; про загальнолюдські права. На мій погляд, це одна з основних причин, чому інтерес до ісламу в світі загалом і, зокрема, в Україні дуже швидко зростає.
Я сподіваюся, що підписання Соціальної концепції мусульман України абсолютною більшістю мусульманських духовних управлінь, громадських і релігійних організацій сьогодні стане прекрасним прикладом для представників інших духовних управлінь, церков і релігійних організацій. І було б чудово, якщо в подальшому на підставі подібних документів представники всіх духовних управлінь України і релігійних організацій підписали одну, загальну, єдину соціальну концепцію. Вважаю, це буде дійсним показником просування міжрелігійного та міжконфесійного діалогу, зростання громадянської активності та кращого розуміння один одного. Це, безсумнівно, посилило б нашу країну – Україну, а Крим – це Україна.

З повагою, муфтій ДУМ АРК
Айдер Іса оглу Рустемов.

Религиозные и общественные организации-подписанты Хартии мусульман Украины Официально 11.12.2017 подписали Социальную концепцию.
С именем Аллаха Всемилостивого и Милостивого!
Миссией ДУМ АРК является “развитие мусульманской общины, продвижение межконфессионального и межрелигиозного диалога, рост гражданской активности и содействие лучшему пониманию Ислама”. И подписание Социальной концепции мусульман Украины абсолютным большинством мусульманских духовных управлений, общественных и религиозных организаций сегодня – это еще один шаг к реализации этой миссии.
Широкий спектр затронутых тем в этом документе свидетельствует о совершенстве ислама, который регулирует абсолютно все жизненные сферы – вероучение, исламское право, мораль, институт семьи (в т. ч. брак, воспитание детей), отношение к труду, наука, образование, экономика (в т. ч. банкинг, частная собственность), политика, медицина, природа и окружающая среда, проповедническая деятельность (в т.ч. этика проповедников, межрелигиозный диалог). Я перечислил очень коротко только основные разделы документа. В подразделах же подчеркивается гибкость, сбалансированность ислама, в частности, когда речь идет о поиске балансе, придерживания золотой середины в том или ином вопросе; об общечеловеческих правах. На мой взгляд, это одна из основных причин, по которой интерес к исламу в мире в общем, и в частности, в Украине очень быстро растет.
Я надеюсь, что подписание Социальной концепции мусульман Украины абсолютным большинством мусульманских духовных управлений, общественных и религиозных организаций сегодня станет прекрасным примером для представителей других духовных управлений, церквей и религиозных органзаций. И было бы прекрасно, если в дальнейшем на основании подобных документов представители всех духовных управлений Украины и религиозных организаций подписали одну, общую, единую социальную концепцию духовных управлений и религиозных организаций. Полагаю, это будет действительным показателем продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога, роста гражданской активности и лучшего понимания друг друга. Это, несомненно, усилило бы нашу страну – Украину, а Крым – это Украина.

С уважением, муфтий ДУМ АРК
Айдер Иса оглу Рустемов.

Коментарі закриті.

Від  Абу Хафса ’Умара ібн аль-Хаттаба (нехай буде вдоволений ним Аллаг!) передається:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Усі вчинки – лише [згідно] з намірами, і кожна людина одержить лише за намірами. Тож у того, хто здійснив переселення6 заради Аллага і Посланця Його, переселення буде [зараховане] як [здійснене] заради Аллага і Посланця Його, а хто ж здійснив переселення заради земних благ чи жінки, щоб узяти шлюб з нею, то переселення його буде [зараховане] як здійснене заради того, заради чого він його здійснив».