cr

Чудеса Корана: Священный Коран – чудо, дарованное пророку Мухаммаду ﷺ

Коран – священное Писание мусульман, был ниспослан на арабском языке Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, через ангела Джабраиля (Гавриила). Откровения ниспосылались частями в течение двадцати трех лет. Иногда это были короткие аяты, иногда – целые суры.

Коментарі закриті.

Повідомляєтся що Ібн ’Умар (нехай буде вдоволений ним та його батьком Аллаг!), сказав:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Іслам зведений на п’яти [стовпах]: свідчити, що немає бога, окрім Аллага, і Мухаммад – Посланець Аллага, звершувати молитву, сплачувати закят, здійснювати паломництво до Дому, постити у Рамадан».