cr

09 Çeşit türlü sualler | Ramazan Nefesi

Bu din insanlıqqa qolaylıq ketirdi ve bazı ekhâmlarnı (qaidelerni) artıq añlattıq. Amma bu meselede bizzat çoq sualler peyda ola. Meselâ, amile (yüklü) qadın orazanı tutmalı ya da yeq? Adam ağır işte çalışsa, orazanı bozmağa aqqı bar mı ya da yeq?

https://youtu.be/9TLlVhBWzis

Коментарі закриті.

Повідомляєтся що Ібн ’Умар (нехай буде вдоволений ним та його батьком Аллаг!), сказав:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Іслам зведений на п’яти [стовпах]: свідчити, що немає бога, окрім Аллага, і Мухаммад – Посланець Аллага, звершувати молитву, сплачувати закят, здійснювати паломництво до Дому, постити у Рамадан».