cr

19 CÜMERTLİGİMİZGE ÖZÜMUZ MUHTACMIZ! | RAMAZAN NEFESI

Ramazan ayı cümertlik ayıdır. Aslında epimiz cümertlimizge ilk evelâ özümüz muhtacmız. İnsan ne feda etmese, episi özüne qatar. Allahu Subhanu va Taalâ bu aqta böyle ayta: “Hayır olaraq bergenleriñiz ne olsa, qarşılığı sizge tam o laraq berilir ve asla aqsızlıqqa oğratılmazsıñız” (sure 2, ayet 272).

Коментарі закриті.

Від  Абу Хафса ’Умара ібн аль-Хаттаба (нехай буде вдоволений ним Аллаг!) передається:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Усі вчинки – лише [згідно] з намірами, і кожна людина одержить лише за намірами. Тож у того, хто здійснив переселення6 заради Аллага і Посланця Його, переселення буде [зараховане] як [здійснене] заради Аллага і Посланця Його, а хто ж здійснив переселення заради земних благ чи жінки, щоб узяти шлюб з нею, то переселення його буде [зараховане] як здійснене заради того, заради чого він його здійснив».