cr

RAMAZAN DEVAM ETE

Sayğılı vatandaşlar, azım bir künlerdemiz! Bu künlerde Allahu Taalâ er gece (başqa rivayetke köre er kün ağız açqanda) oraza tutqanları Ceennem ateşten qurtara…

Onun içün bu ayda Allahnıñ mağfiretini qaçırmaq demek ğaflettir, büyük bir felâkettir, Allahnıñ diqqatını diqqatsızlıqnen qarşılamaqtır…

Fıtır sadaqası bayram kunü, bayram namazdan evel toplanır ve tarqatılır. Amma ondan evel toplamağa caizdir…

Коментарі закриті.

Від  Абу Хафса ’Умара ібн аль-Хаттаба (нехай буде вдоволений ним Аллаг!) передається:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Усі вчинки – лише [згідно] з намірами, і кожна людина одержить лише за намірами. Тож у того, хто здійснив переселення6 заради Аллага і Посланця Його, переселення буде [зараховане] як [здійснене] заради Аллага і Посланця Його, а хто ж здійснив переселення заради земних благ чи жінки, щоб узяти шлюб з нею, то переселення його буде [зараховане] як здійснене заради того, заради чого він його здійснив».