uk

10 Taqva esas muradımız | Ramazan Nefesi

Nice oraza fazıletler aqqında laf ettik, nice oraza büyük sevaplarğa nail olmağa aqta hadisler añlattıq. Endi ise orazanı nasıl qoramağa, nasıl mükemmelliştirmek aqta, tam sırasıdır Oraza arap tilinde sıyamdır. Sıyam kelimesi lüğatta esas olaraq terk etmek manasında qullanıla. Onun içün ResulüLLah (aleyhi-s-selâm) ayta ki… Ne içün ResulüLLah böyle ayta? Çünki esas maqsad orazadan taqvadır… Ve bu sebepler: pis, boş laflar, qavğalar, yaramay, birisiniñ canını acıtqan sezler bu yüksek maqsatqa irişmege maniadır. ResulüLLah soñ hutbesinde safdaşlarına vaz eterken sonuñda ayta edi: Allahumma hal ballâğta? Allahumma-ş-had! Bizde nasiatta bulunarken aytamız: Ey Allahım, biz haberdar ettik mı? Ey Allahım, Sen Şaat ol! Allah epimizni caillikten qorusın ve taqva saiplerinden eylesin!

Comments are closed.

Abu Havsa Umar ibn al-Hattab (Allah ondan razı olsun) bildirgenine köre: “Men, Allahnıñ Peyğamberi (sallaLLahu aleyhi ve sellim), aytqanını eşitken edim: “Bütün areketler yalıñız niyetlerge köre (qabul etilir) ve er bir insan tek niyetine köre alır. Buña köre de, Allah ve onıñ elçisi içün köçüv (hicret) etken kişi, Allah ve onıñ elçisi içün köçüv (hicret) etkeni sayılır, dünya malları ya da bir qadınnen evlenmek içün köçüv (hicret) etken kişi, o zaman onıñ köçüvi (hicreti) ne niyetinen yapılsa öyle qabul etilecektir”.