Ulema Şurasi

 • РІШЕННЯ РАДИ УЛЕМІВ ДУМ АРК №12 ВІД 15.03.2023

  З ім’ям Аллага Всемилостивого, Милостивого! Рішення Ради улемів ДУМ АРК №12 від 15.03.2023 р. Вся хвала Аллагу, Господу…

  Читати далі
 • РІШЕННЯ РАДИ УЛЕМІВ ДУМ АРК №11 ВІД 21.04.2022

  З ім’ям Аллага Всемилостивого, Милостивого! Рішення Ради улемів ДУМ АРК №10 від 21.04.2022 р. Вся хвала Аллагу, Господу…

  Читати далі
 • Моя молитва (пошаговое иллюстрированное руководство для тех, кто обучается совершать молитву)

  МОЯ МОЛИТВА (пошаговое иллюстрированное руководство для тех, кто обучается совершать молитву) ЗАВАНТАЖИТИ В PDF

  Читати далі
 • Моя молитва (покрокова ілюстрована інструкція для тих, хто навчається молитві)

  МОЯ МОЛИТВА (Покрокова ілюстрована інструкція для тих, хто навчається молитві) ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

  Читати далі
 • АЛЬ-‘АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ (РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СУННЫ И ОБЩИНЫ)

  АЛЬ-‘АКЫДА АТ-ТАХАВИЙЯ العقيدة الطحاوية РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СУННЫ И ОБЩИНЫ ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

  Читати далі
 • AL-‘AQIDA AT-TAHAVİYA (EHL-İ SÜNNET VE CEMAAT İTİQADINIÑ AÇIQLAMASI)

  AL-‘AQIDA AT-TAHAVİYA العقيدة الطحاوية EHL-İ SÜNNET VE CEMAAT İTİQADINIÑ AÇIQLAMASI ЗАВАНТАЖИТИ В PDF

  Читати далі
 • АЛЬ-‘АКИДА АТ-ТАХАВІЙЯ (українською мовою)

    АЛЬ-‘АКИДА АТ-ТАХАВІЙЯ (українською мовою) РОЗ’ЯСНЕННЯ ВІРОПЕРЕКОНАННЯ ПОСЛІДОВНИКІВ СУННИ ТА ГРОМАДИ ЗАВАНТАЖИТИ PDF

  Читати далі
 • QMC DMİ Ülemalar Şurasınıñ 18.03.2021 s. № 10 qararı

  ALLAHNIÑ AR-RAHMAN VE AR-RAHİM OLĞAN ADINEN!  QMC DMİ Ülemalar Şurasınıñ 18.03.2021 s. № 10 qararı Bütün hamd ve…

  Читати далі
 • QIRIM MUSULMANLARI DİNİY İDARESİ ÜLEMA ŞURANIÑ QARARI   № 9  20.04.2020 s.

  ALLAHNIÑ AR-RAHMAN VE AR-RAHİM OLĞAN ADINEN! QIRIM MUSULMANLARI DİNİY İDARESİ ÜLEMA ŞURANIÑ QARARI   № 9  20.04.2020 s. Bütün…

  Читати далі
 • ÜLEMA ŞURASINIÑ QARARI № 8 tarih 16/03/2020 Karantin vaqtında cuma namazlarnı qaldırılması aqqında

  Bismillâhi ar-Rahmani ar-Rahim! Elhamdulillâhi Rabbil Alâmin. Selâtu ve selâmlar olsun Muhammed peyğamberimizge (aleyhi selâm), onıñsahabilerine, ailesine ve Qıyamet…

  Читати далі

İbn Ümer (Allah ondan ve babasından razı olsun) bildirgen edi (aytqan edi):
“Peyğamberimiz (Allahnıñ selâm ve rizası onıñ üzerinde olsun) dedi ki: ” İslam 5 şartta quruldı: Allahtan başqa ilah (tañrı) yoq ve Muhammed Onıñ resulü (elçisi) şeadet etmek; namaz qılmaq; zekât bermek; Allahnıñ Evine hac yapmaq, Ramazanda oraza tutmaq”.