cr

08 Angi alda orazanı bozmağa mümkün? | Ramazan Nefesi

Ayat öyle ki, insan Allahnı tanır, Allahnıñ aqqını bozmağa qorqar, amma onu yerine ketirmek içün belki de pek zorlanır! Ve bu sıradı şunı qayd etmelimiz ki Allahu Taalâ bir canğa onu taşınılmağan yüknü omuzuna taşlamay. Ve başqa taraftan bütün şeriat insanlarnıñ ayatını qolaylaştırmaq içün, zorlaştırmaq içün yiberildi. Onun içün ResulüLLah (aleyhi-s-selâm) buyurdu ki… Amma ne yerde qolaylıq, ne yerde zorluq onuñ qaideleri bar. Yani bir ibadetni vaqıtında qılmaq ya da qılmamaq, tam şekilde ya da qolay şekilde qılmaq – bunu episini şeriy sebepleri belli ete. Böylelikle, meselâ, yolcu ya da hasta adam orazanı boza bilir. Sefer ve hastalıq – şeriy sebepler sayılır! Amma sebepler qaldırılğan soñ qazasını yapar. Amma hronik (daimiy) hastalığı barsa, fidye berer, qaza yapmaz… Allah epimizni marazlıqtan, belâlardan qorusıñ, Oña eñ mükemmel şekilinde ibadet etmege nasip eylesin!

Коментарі закриті.

Повідомляєтся що Ібн ’Умар (нехай буде вдоволений ним та його батьком Аллаг!), сказав:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Іслам зведений на п’яти [стовпах]: свідчити, що немає бога, окрім Аллага, і Мухаммад – Посланець Аллага, звершувати молитву, сплачувати закят, здійснювати паломництво до Дому, постити у Рамадан».