cr

18 FITIR SADAQANIÑ İKMETİ VE MEŞRUİYETİ | RAMAZAN NEFESI

Fıtır sadaqanı ResulüLLah (sallâ-LLahu aleyi ve-s-sellâm) oraza tutqan insannı boş ve pis laflardan temizlemek, muhtac insanlarnı aşattırmaq çıqartmağa emir etti. Kim onı bayram namazdan çıqartsa, fıtır sadaqası kibi qabul etilir, kim ise bayram namazından soñra çıqartsa o adiy bir sadaqa sayılır.

Коментарі закриті.

Повідомляєтся що Ібн ’Умар (нехай буде вдоволений ним та його батьком Аллаг!), сказав:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Іслам зведений на п’яти [стовпах]: свідчити, що немає бога, окрім Аллага, і Мухаммад – Посланець Аллага, звершувати молитву, сплачувати закят, здійснювати паломництво до Дому, постити у Рамадан».