cr

19 CÜMERTLİGİMİZGE ÖZÜMUZ MUHTACMIZ! | RAMAZAN NEFESI

Ramazan ayı cümertlik ayıdır. Aslında epimiz cümertlimizge ilk evelâ özümüz muhtacmız. İnsan ne feda etmese, episi özüne qatar. Allahu Subhanu va Taalâ bu aqta böyle ayta: “Hayır olaraq bergenleriñiz ne olsa, qarşılığı sizge tam o laraq berilir ve asla aqsızlıqqa oğratılmazsıñız” (sure 2, ayet 272).

Коментарі закриті.

Повідомляєтся що Ібн ’Умар (нехай буде вдоволений ним та його батьком Аллаг!), сказав:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Іслам зведений на п’яти [стовпах]: свідчити, що немає бога, окрім Аллага, і Мухаммад – Посланець Аллага, звершувати молитву, сплачувати закят, здійснювати паломництво до Дому, постити у Рамадан».