cr

RAMAZAN DEVAM ETE

Sayğılı vatandaşlar, azım bir künlerdemiz! Bu künlerde Allahu Taalâ er gece (başqa rivayetke köre er kün ağız açqanda) oraza tutqanları Ceennem ateşten qurtara…

Onun içün bu ayda Allahnıñ mağfiretini qaçırmaq demek ğaflettir, büyük bir felâkettir, Allahnıñ diqqatını diqqatsızlıqnen qarşılamaqtır…

Fıtır sadaqası bayram kunü, bayram namazdan evel toplanır ve tarqatılır. Amma ondan evel toplamağa caizdir…

Коментарі закриті.

Повідомляєтся що Ібн ’Умар (нехай буде вдоволений ним та його батьком Аллаг!), сказав:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Іслам зведений на п’яти [стовпах]: свідчити, що немає бога, окрім Аллага, і Мухаммад – Посланець Аллага, звершувати молитву, сплачувати закят, здійснювати паломництво до Дому, постити у Рамадан».